Henvisning og betaling 2020-01-07T15:45:31+00:00

Henvisning og Betaling

Selv om du måske har det svært og er frustreret over en aktuel problemstilling i dit liv, eksisterer der nogle principper og regler som er gældende når “sygesikringen” betaler en del af honoraret. Derfor: Henvender du dig med en henvisning fra din egen læge, er der nogle retningslinier som det er vigtigt at du kender til og som du er indforstået med:

Inden der kan aftales et mødetidspunkt for første samtale, SKAL du allerede have modtaget en henvisning fra din egen læge.
Henvisningen fra din egen læge, må ikke være mere end 30 dage gammel på tidspunktet for første samtale.

Honorar

Hvis du ikke har en henvisning med eller hvis henvisningen er for gammel, er prisen 1.175,-kr. pr. samtale.
Selv om du har fået en henvisning fra din læge, skal du alligevel selv betale et beløb hver gang du møder. p.t. er dette beløb på 344,-kr. (Første gang 412,-kr.)
Ud over henvisning fra egen læge, skal du også have dit sygesikringsbevis med.
Afbud skal foregå dagen før INDEN klokken 16. I modsat fald skal du betale for den aftalte tid.

Er du indforstået med disse kedelige og lidt “firkantede” men desværre nødvendige sygesikringsformaliteter, skal du være meget velkommen i rådgivningen med din lægehenvisning.